Tours and Excursions

ทัวร์และการท่องเที่ยว

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

Hmong Resort

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน หมู่บ้านม้ง จังหวัดเชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม - โครงการหลวงหนองหอย – วัดป่าดาราภิรมย์


วันที่ 1

13:00 น. รับจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

14:00 น. เยี่ยมชมวัดป่าดาราภิรมย์

หลังจากถ่ายรูปแล้วแวะไปที่ม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์

15:30 น. เมื่อเดินทางมาถึง เข้าเช็คอินที่ม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์

19:00 น. อาหารค่ำบาร์บีคิว ตามด้วยการเต้นรำของชาวม้ง

ค้างคืน

วันที่ 2

07:00 - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า

09:30 น. เช็คเอาท์และเดินทางไปยังโครงการหลวงหนองหอย สำรวจพื้นที่เพาะปลูกและชมแปลงปลูกผักแบบขั้นบันได

มุ่งสู่เนินเขาที่ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

กลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

11:00 น. ถึงเชียงใหม่ เดินทางสู่โรงแรม

ราคาขาย : 2,700 บาทต่อคน

รวม:

- ที่พัก 1 คืนในห้อง Standard ที่ม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์ รีสอร์ท

- อาหารเช้า 1 มื้อ และอาหารมื้อบาร์บีคิว 1 มื้อ

- โชว์เต้นรำของชาวม้ง

- การคมนาคมขนส่ง (จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์ รีสอร์ท)

- เยี่ยมชมวัดป่าดาราภิรมย์

- เยี่ยมชมโครงการหลวงหนองหอย

- เยี่ยมชมดอยม่อนแจ่ม

ไม่รวม:

- ทัวร์เสริมหรือการท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

- อาหารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นเครื่องดื่ม ของว่าง และทิป

โน๊ตสำคัญ:

- การปฏิเสธอาหารหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่สามารถคืนเงินได้

- โปรแกรมทัวร์ที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงเวลาตามความจำเป็นในบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ การเดินทางกลับเชียงใหม่อาจจะล่าช้ากว่า 11.00 น. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเหลือเวลาในการวางแผนเดินทาง / เที่ยวบิน / รถไฟ อื่น ๆ หลังจากทัวร์r