MON CHAM SUNSET & DINNER

ชมอาทิตย์อัสดงที่ม่อนแจ่ม

A special afternoon and evening tour

Hmong Resort

รายการเที่ยวครึ่งวันสำหรับผู้รักธรรมชาติ และผู้ที่ต้องการสัมผัสกับ วิถีชีวิตของชาวเมืองและชาวเขาของเชียงใหม่โดยตรง ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น รายการเที่ยวนี้จะพาท่านไปตามถนนเล็กที่สวยงามของป่าเขา ชมทิวทัศน์หมู่บ้านบนภูเขา เข้าชมหนึ่งในโครงการหลวงที่โดดเด่น และรับประทานอาหารค่ำและบาร์บีคิว พร้อมชมการแสดงของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

รายการเที่ยว

13.00 น. รับแขกจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่นำสู่อำเภอแม่ริมห่างออกไป 16 กิโลเมตรจากตัวเมือง แวะชมวัดป่าดาราภิรมย์ วัดพระอารามหลวงที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมทางเหนือ ทั้งสิงห์ศิลา เจดีย์ รวมทั้งเป็นสถานที่บูชารวมพระธาตุของพระสงฆ์อริยสงฆ์หลายองค์

หลังจากนั้นเดินทางไปเที่ยวน้ำตกแม่สาที่มีความสูงถึง 8 ชั้น ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาและแมกไม้เขียวขจีตลอดปี

เดินทางต่อไปยังโครงการหลวงหนองหอยเก่า ความสูงกว่า 800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4,685 โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อปี ค.ศ. 1972 ที่นี่เป็นที่ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาในปี ค.ศ. 1942 ใช้ปลูกฝิ่นเนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ด้วยสายพระเนตรยาวไกลพระองค์ท่านโปรดเกล้าฯให้สอนชาวเขาเหล่านี้ให้หันมาปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ และต้นไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น โครงการหลวงได้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 มาจนปัจจุบัน ได้รับซื้อผลิตผลของชาวเขาเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านของโครงการที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ระหว่างชมโครงการมีน้ำชา กาแฟ และ ของว่างเสิร์ฟ ก่อนที่จะเดินทางไปยังม่อนแจ่ม ยอดเขาสูงถึง 1,400 เมตร ชมทิวทัศน์ 360 องศา และไม้ดอกอันงดงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพจนจุใจ รอจนอาทิตย์อัสดงจากภูเขา

หลังจากนั้น นั่งรถต่อลงมาอีกด้านหนึ่งของภูเขา ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง แวะม้ง ฮิลล์ไทร์ป ลอดจ์ รีสอร์ตแห่งแรกในภูเขานี้ที่ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลกกว่าแสนคนตลอด 30 ปี ที่ผ่านมารับประทานอาหารค่ำนานาชาติและบาร์บีคิว ชมการแสดงเกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรมของชาวม้งหลายชุด

21.00 น. นำท่านออกจากรีสอร์ตกลับมาส่งโรงแรมที่พักในตัวเมือง

Price ราคาขาย 3,000.- บาทต่อท่าน. อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปค่ะ

REMARKS: กรุณานำผ้าพันคอหรือเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วยตามสมควร เพราะอากาศจะเย็นกว่าอากาศในตัวเมืองประมาณ 8-10 องศาในฤดูหนาว