Unique Experience

สัมผัสภาคเหนือของประเทศไทย

เชียงใหม่เมืองวัฒนธรรม

traditional hmong costumes

ทัวร์ชนเผ่าทางตอนเหนือของประเทศไทย

ประสบการณ์พิเศษในการสัมผัสกับภาคเหนือของประเทศไทย การเข้าร่วมชุมชนวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งที่เริ่มมีชุมชนตั้งแต่ 3000 ปีก่อนศริสตศักราชและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของยุคใหม่ เช่นความเชื่อของชาวม้ง การเต้นรำ ชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าและอื่น ๆ อีกมากมายที่ท่านจะสำรวจได้ที่ม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์ รีสอร์ท

ทำไมเราถึงเรียกว่าประสบการณ์พิเศษ! เพราะเทศกาลของชาวม้งมีความพิเศษและไม่เหมือนใคร มีความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณ ชีวิตและวิถีชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เทศกาลต่างๆ จึงมีความหมายที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ "Hu Plig" หมายถึงการเรียกวิญญาณของครอบครัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน "หรือ" งานเลี้ยงขอบคุณจากพ่อแม่ - รู้จักกันในชื่อ Tam Noob Ncoos "

ม้งฮิลล์ไทรบ์ลอดจ์ รีสอร์ทเป็นสวรรค์ของธรรมชาติ สวรรค์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริม สร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการเดินทางไปกับแพคเกจทัวร์ของเรา Packages. คลิกที่นี่..